Öppenhet

Stora delar av världen lever under krig, diktatur och förtryck. Det är vår skyldighet att hjälpa – men också en fantastisk möjlighet att ta tillvara på människors förmågor. Gränserna måste öppnas mer och rörligheten måste bli friare. Barn måste kunna återförenas med sina föräldrar. Både för vår skull och för den internationella solidariteten. Därför vill jag:

  • Återupprätta asyllagstiftningen
  • Stoppa utvisningarna av arbetskraftsinvandrare
  • Göra det lättare för den som kommit hit att få sitt första jobb

Scroll Up