Öppenhet

Öppenheten handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ett som stänger sig allt mer för omvärlden och tycker att det var bättre förr, eller ett som blickar framåt med tro på morgondagen. Om vi kan välkomna nya medborgare, oavsett om de kommer från Ljungby eller Laos, bygger vi ett starkare Jämtlands län.

Det handlar också om acceptans för att människor är olika. Ingen ska utsättas för kränkande behandling på grund av ursprung, kön, sexuell läggning eller religion.

Därför vill jag

  • Återupprätta asyllagstiftningen
  • Stoppa utvisningarna av arbetskraftsinvandrare
  • Skärpa straffen mot hatbrott