Klimatet

Klimatet är vår tids ödesfråga. I Jämtland och Härjedalen står extra mycket på spel – våra fantastiska vintrar utgör grunden till en stor del av vår turistnäring.

Vi har också gott om gröna näringar, som är avgörande för att klara klimatkrisen. Skog som brukas lagrar koldioxid och hjälper oss i kampen.

För att minska fossilberoendet måste vi också ta tag i transportsektorn. Här har vi ont om alternativ till bilen, men även den gamla bilparken skulle kunna bli miljövänligare om den fick köra på biobränsle. Dessutom måste våra järnvägsförbindelser bli bättre, inte sämre!

Därför vill jag:

  • Värna skogsbruket
  • Kräva att biltillverkare testar sina gamla dieselmotorer för HVO100
  • Förbättra järnvägsförbindelserna till länet