Vill du också se ett nytt ledarskap för Sverige?

Mitt namn är Hanna Wagenius, och jag söker ert förtroende för att representera Centerpartiet i Jämtlands län i riksdagen. Får jag den möjligheten vill jag prioritera småföretagandet, klimatet och öppenheten.

Småföretagandet är det som bygger det här länet, och när det blomstrar gör vi det också. För att hela länet ska leva, behövs bättre villkor för de som skapar jobb och möjligheter!

Klimatfrågan måste få en lösning för att Jämtland och Härjedalen ska kunna ha kvar sina fantastiska vintrar, och all turism som följer med dem. Då behövs satsningar på grön teknik och bättre infrastruktur i hela länet!

Öppenheten handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ett som stänger sig allt mer för omvärlden och tycker att det var bättre förr, eller ett som blickar framåt med tro på morgondagen. Om vi kan välkomna nya medborgare, oavsett om de kommer från Ljungby eller Laos, bygger vi ett starkare Jämtlands län.

Scroll Up