Miljö & Klimat

Miljö och klimat

Sommaren har gett en ödesmättad försmak för vad vi har att vänta om vi inte kan avvärja klimat-förändringarna. Därför behövs åtgärder för att minska fossilberoendet och öka takten när det kommer till grön teknik. Därför vill jag:

  • Satsa på teknik som ger minusutsläpp och alltså lagrar koldioxid
  • Snabba på omställningen av fordonsflottan med bonus-malus-system
    och satsning på laddstolpar i hela landet
  • Höja priset på utsläppsrätter
Scroll Up