Hanna Wagenius
Hanna Wagenius, riksdagskandidat
Närodlad Politik

Vill du också se ett nytt ledarskap
för Sverige?

Jag heter Hanna Wagenius och är 29 år. För tre år sedan flyttade jag tillbaka hem till Jämtlands län och bor nu i Östersund där jag jobbar som jurist.

Jag vill skapa ett Sverige och ett Jämtlands län som är grönt, öppet och som tror på framtiden.

Världen står inför en klimatkris, men än är det inte för sent att vända utvecklingen. Vi har möjligheten att visa resten av världen hur de gröna näringarna kan skapa både jobb och miljönytta. För det behövs en politik som straffar den som släpper ut, och premierar den som hittar nya, gröna lösningar.

Världen står också inför en värderingskris, där öppenhet står mot slutenhet. Jag tror att alla tjänar på ett samhälle som det går att ta sig in i på riktigt. Både den som flytt hit från krig och förtryck, och den som fötts här men hamnat i utanförskap måste kunna få ett jobb och en bostad.

Framtiden är ljus, om vi bara låter den vara det. Med satsningar för en bättre skola, ett räddat klimat och en integrations som fungerar kan vi skapa ett Sverige där människor får växa - och där vi politiker kan bestämma mindre, och du själv mer.

Jag är redo! Framåt!

Det är dags för ett nytt, framtidsinriktat ledarskap för Sverige. Centerpartiet och jag är redo att anta utmaningen för att skapa ett grönt, öppet och hållbart samhälle som gör det möjligt för alla att leva och bo som de vill - och var de vill.

Jag vill skapa en miljöpolitik som stoppar utsläppen och hjälper nya, gröna lösningar att komma fram.

Jag vill göra det möjligt för fler att få sitt första jobb och sin första bostad, oavsett bakgrund. Jag vill bestämma mindre över din framtid, så att du kan få bestämma mer själv.